ปรุงกลิ่น

YOUR  SIGNATURE  SCENT

เมื่อการแข็งขันสูงขึ้น คู่แข่งรายใหม่พร้อมลงตลาดแข่งขันเพิ่มมากขึ้นทุกวัน การใช้กลิ่นในการสร้างความแตกต่างและสร้าง Brand Awareness มีความสำคัญ ในธุรกิจความงามหรือประเภทสินค้าที่มีกลิ่นหอม เมื่อลูกค้าใช้สายตาดูรูปลักษณ์สินค้าแล้ว

ตามมาด้วยการหยิบจับสัมผัส และจบด้วยการดมกลิ่น

น่าเสียดาย !!! ที่คุณออกแบบบรรจุภัณฑ์สวยงามแตกต่าง แต่เมื่อหยิบขึ้นมาดมกลิ่น กลิ่นของผลิตภัณฑ์คุณกลับเหมือนกับอีกหลายๆแบรนด์ในตลาด ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรพิเศษ ไม่มีอะไรแปลกใหม่ และที่สำคัญคือ

ไม่เกิดการจดจำแบรนด์

ถ้าคุณต้องการออกแบบหัวน้ำหอมหรือกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ Perfumer ของเรายินดีให้คำปรึกษา

พร้อมทั้งรับออกแบบกลิ่นที่เป็นสูตรเฉพาะของแบรนด์คุณ 

ก ลิ่ น " KLIN
.ปิด หู ตา....ปาก
+...
เพื่อสูดกลิ่นหอมแห่งโอกาส 
เพื่อให้กลิ่นสร้างความแตกต่าง
เพื่อให้กลิ่นนำทางสู่ความสำเร็จของแบรนด์คุณ


#YourSignatureScent