10 เรื่องราวเกี่ยวกับการดมกลิ่นที่คุณอาจยังไม่รู้


🔶จมูกของเรามีต่อมรับกลิ่นกว่าสิบล้านต่อม และสามารถแยกแยะกลิ่นได้กว่าพันล้านกลิ่น

🔶แต่สมองต่างหากที่บอกเราว่ากลิ่นนั้น ๆ คือกลิ่นอะไร ไม่ใช่จมูก

🔶ทุกคนมี “smell print” เป็นของตัวเอง ถึงแม้จะดมน้ำหอมขวดเดียวกัน แต่อาจได้กลิ่นที่แตกต่างกันไป

🔶เซลล์รับรู้กลิ่นของเราจะ refresh ตัวเองทุก ๆ 28 วัน ราวกับได้จมูกใหม่ และความสามารถในการได้กลิ่นของเราจะแย่ลงเมื่อเรามีอายุมากขึ้น

🔶ในโลกนี้มีกลิ่นพื้นฐานอยู่เพียง 7 กลิ่นเท่านั้น ซึ่งก็คือ #musky (กลิ่นหอมอบอุ่น) #putrid (กลิ่นเน่า) #pungent (กลิ่นฉุน) #camphoraceous (กลิ่นหอมเย็นแบบสมุนไพร) #ethereal (กลิ่นหอมโปร่ง) #floral (กลิ่นดอกไม้) และ #minty (กลิ่นเย็นสดชื่น)

🔶กลิ่นความกลัวมีอยู่จริง และสามารถรับรู้ได้จากกลิ่นเหงื่อที่ซึมออกมาเมื่อเกิดอาการกลัว

🔶เราจะได้กลิ่นมากขึ้นหลังออกกำลังกายเสร็จใหม่ ๆ เนื่องจากโพรงจมูกมีความชุ่มชื้นมากกว่าปกติ

🔶ผู้พิการทางสายตาไม่ได้มีความสามารถในการได้กลิ่นดีกว่าคนทั่วไป

🔶กลิ่นของอาหารมีผลต่อรสชาติมากถึง 75% - 90%

🔶ประสาทรับกลิ่นจะหยุดทำงานขณะหลับ


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts